Magazine

Geboorte- en huwelijksakten voortaan online via Just-on-web

Heb je een uittreksel of afschrift van een geboorte-, huwelijks- of andere akte nodig? Dan hoef je voortaan niet meer naar het gemeentehuis te gaan. Alle uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand zijn namelijk online te raadplegen via Justonweb, de website van de FOD Justitie.

  

Omslachtig

 

Het verkrijgen of raadplegen van een uittreksel uit een geboorte- of huwelijksakte moest voorheen via het elektronisch loket van de woongemeente. Sommige gemeenten beschikten echter niet over dit soort diensten, waardoor de burger gedwongen werd contact op te nemen met de dienst burgerlijke stand. Daar komt nu een einde aan, aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, die die aanpak onnodig omslachtig noemt.

 

Voortaan zullen de documenten online opgevraagd kunnen worden via Just-on-web. Daarop kan je inloggen met je eID, eIDAS en de itsme-app.

 

Welke documenten?

 

Documentaanvragen bij de burgerlijke stand heb je nodig bij geboorte, huwelijk, verandering van naam of voornaam, prenatale herkenning, adoptie of een geslachtsverandering.

 

Nog niet alle documenten zijn onmiddellijk beschikbaar, waarschuwt de FOD Justitie. Op dit moment zijn er al 9,8 miljoen oude akten in de database ingevoerd.

 

Aangiftes

 

Let wel: via Just-on-web kan je enkel documenten opvragen. Aangiftes van bijvoorbeeld geboorte dienen nog wel persoonlijk te gebeuren. Daarvoor zal je dus naar het gemeentehuis moeten gaan.

Laatste reacties