Magazine

Het vernieuwde Energiesparen.be: nóg meer over energiezuinig bouwen of renoveren

Door de economische crises is energie besparen meer dan ooit een goede zaak voor je portemonnee. Maar om je energiefactuur drastisch te verlagen is meestal meer nodig dan 'zuinig aan doen'. Dé manier is investeren in energiebesparing. Denk aan geïsoleerde daken, hoogrendementsglas en verwarmingsketels met een hoog rendement. Niet bepaald investeringen die je 'zomaar' even doet, maar als je van plan bent te bouwen of te verbouwen loont het wellicht wel degelijk. Wie investeert in energiebesparing wordt namelijk beloond met heel wat premies en belastingverminderingen. Om te weten welke financiële voordelen er gelden en onder welke voorwaarden, is er Energiesparen.be, een website van het Vlaams Energieagentschap. De site werd zopas danig vernieuwd en verbeterd.

 

Energierenovatieprogramma 2020

 

De Vlaamse overheid heeft zo haar redenen om energiebesparing te stimuleren. De belangrijkste is het milieu. Door energiebesparende maatregelen komen minder vervuilende stoffen en minder broeikasgassen in de lucht. Dat laatste is dringend nodig om de klimaatverandering te beperken. Met het Energierenovatieprogramma 2020 beoogt de overheid een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in 2020. Nieuwe woningen moeten aan bepaalde regels voldoen, eigenaars van bestaande worden gestimuleerd om aanpassingen te doen. Dat varieert van simpele maatregelen – spaarlampen bijvoorbeeld – tot meer ingrijpende, zoals dakisolatie en zonneboiler. Bij laatstgenoemde, grotere investeringen heb je grote kans dat je subsidie geniet. Over deze subsidies en over energiezuinig (ver)bouwen in het algemeen lees je alles op Energiesparen.be, een webstek van de Vlaamse overheid die al sinds 2003 bestaat, maar onlangs een grondige make-over kreeg.

 

3 handige modules

 

De belangrijkste onderdelen van Energiesparen.be zijn nog steeds de subsidiemodule, de EPB-wegwijzer, en de sectie met energiewinstcalculators. De subsidiemodule snort per gemeente of postcode informatie voor je op over de beschikbare premies en fiscale voordelen. Desgewenst per categorie, bijvoorbeeld dakisolatie, verwarming en zonnepanelen. De EPB-wegwijzer toont je op een snelle manier of (een deel van) je project aan de energieprestatieregelgeving moet voldoen en je krijgt een opsomming van de specifieke EPB-eisen. Je kan het resultaat per e-mail ontvangen en later opnieuw bekijken. Met de energiewinstcalculators, ten slotte, bereken je hoeveel je bespaart op je energiefactuur dankzij energiezuinig bouwen of renoveren.

 

Nieuwigheden

 

Nieuw is vooreerst de lay-out. Die is terug helemaal van deze tijd en perfect compatibel met smartphone en tablet. De hoofdthema's van de site (bouwen en verbouwen, groene energie en WKK, energieprestatiecertificaten en energiebeleid) komen in het nieuwe kleedje veel duidelijker naar voren. De thema's worden bovendien meer uitgediept dan voorheen. Zo vind je er nu ook praktische filmpjes en verhalen van gezinnen om je te begeleiden bij je energiebesparing.

 


 

www.energiesparen.be

Laatste reacties