Magazine

Betaal je boete voortaan online via verkeersboeten.be

Heb je een verkeersboete aan je broek, dan kan je die voortaan online betalen via een speciaal daarvoor bestemde, beveiligde website: www.verkeersboeten.be. De boete wordt er niet minder door, maar de site maakt betalen wel gemakkelijker en sneller. Meer nog is het systeem bedoeld om verkeersboetes beter te kunnen beheren. Dat betekent minder administratieve werklast bij de politie, die zich daardoor meer op andere taken kan richten. Het betreft een gemeenschappelijk project van Justitie, Mobiliteit en Binnenlandse Zaken.

 

Vlot betalen

 

Het betalen van je boete kan sinds vandaag door op verkeersboeten.be het PV-nummer en de datum van de overtreding in te vullen. Het bedrag en de gestructureerde mededeling – een belangrijke oorzaak bij betalingsproblemen – worden daarbij automatisch ingevuld. Je bent niet verplicht om van de site gebruik te maken. ‘Ouderwets’ betalen via overschrijving kan dus ook nog steeds.

 

 

Breder project

 

Verkeersboeten.be is onderdeel van een project om verkeersovertredingen en verkeersboetes beter te beheren. Andere maatregelen daartoe:

  • Er komt één centraal rekeningnummer in plaats van verschillende per politiezone;
  • Er komt één nationaal telefoonnummer voor wie met vragen zit. Maar wellicht biedt ook de uitgebreide FAQ op verkeersboeten.be al uitkomst;
  • De voorstellen tot onmiddellijke inning, de voorstellen tot minnelijke schikking, de bevelen tot betalen en alle overige documenten zullen via een geautomatiseerde verzending gebeuren, door Bpost. Daardoor zouden bij de politie 270 voltijdse jobs vrijkomen voor andere (essentiële) politietaken;
  • Politierechters verliezen geen tijd meer aan koppige wanbetalers: die krijgen automatisch een bevel te betalen. Zo kan de boete bijvoorbeeld in de belastingen verrekend worden;
  • Wie de minnelijke schikking niet betaalt, moet vanaf 1 juli 35 procent meer betalen als hij een voorstel van minnelijke schikking in de bus krijgt.

 

Buitenlanders

 

Buitenlanders betalen hun boete vaak niet. De eerste 9 maanden van vorig jaar werd maar 63 procent geïnd. Maar ook daaraan moet nu een einde komen. Buitenlandse verkeerszondaars krijgen voortaan een PV in hun landstaal en worden ook naar het internet verwezen, naar de Engels-, Frans- of Duitstalige variant van verkeersboeten.be. Betalen ze niet, dan volgt via een Europese regeling automatisch een betalingsbevel.

 

Met het hele project is een eenmalige investering van 5,2 miljoen euro gemoeid.

 

www.verkeersboeten.be

Laatste reacties