Magazine

Deze kaart toont de opkomst van de steden in 6000 jaar

cities-history2Voor de geschiedenisfreaks hebben we weer een mooie, interactieve animatie opgesnord. The History of Urbanization toont je hoe de wereld verstedelijkt vanaf 3700 v.Chr. In dat jaar ontstond Uruk, veelal beschouwd als de oudste echte stad. Vanuit Mesopotamië ontstonden stilaan steeds meer steden; vanaf 1500 v.Chr. ook in Griekenland. Vanaf de 10e eeuw v.Chr. ontwikkelde Rome zich tot de machtigste stad van de Oudheid. De tijdlijn in de animatie loopt door tot 2000 n.Chr. waardoor je de wereld voor je ogen ziet groeien tot wat die nu is. Fascinerend, niet?

 

De kaart werd samengesteld op basis van deze publicatie door onderzoekers van de Amerikaanse Yale-universiteit. Die wisten het historische verloop van urbanisatie inzichtelijk te maken door het digitaliseren, geocoderen en standaardiseren van informatie over onderzoek naar historische stedelijke bevolking.

 

cities-history

 

Klik op de afbeelding voor een volledige, interactieve weergave. Van elke stad die in de animatie opdoemt, wordt de datum aangehouden van de eerste tekenen van populatie. Dat is niet per se de datum waarop de stad werd gesticht. De grootte van de stip correspondeert met de geschatte bevolkingsomvang van de stad op dat moment.

 

De onderzoekers benadrukken dat de kaart accuraat is voor zover de historische data toereikend zijn. Nauwgezet onderzoek naar urbanisatie bestaat pas sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw. In 1960 leefde nog maar 34 procent van de wereldbevolking in steden. Vandaag de dag ongeveer 54 procent. Tegen 2030 is dat naar verwachting 75 procent.

 

Ook interessant: de 19 grootste steden in de geschiedenis (Tech Insider).

 

Bronnen: Metrocosm, Nature.com

Laatste reacties