Magazine

De wereld in 65 bijzondere kaarten

In welke landen is men het gelukkigst? Waar wordt de meeste alcohol genuttigd? Hoe is het wereldwijd met de mensenrechten gesteld? Welke geloofsovertuigingen worden het meest aangehangen? Waar ben je je leven als homo niet zeker? Of waar ben je je leven überhaupt niet zeker? Deze en vele andere vragen worden beantwoord door middel van 50 bijzondere, fascinerende of simpelweg grappige landkaarten, die we vanuit alle hoeken van het internet voor je opduikelden. Op deze manier leer je de wereld op een heel andere manier kennen. Aardrijkskunde wordt weer leuk!

De beste en slechtste landen om in geboren te worden

 

Een studie van The Economist Intelligence Unit: Where to be born – The lottery of life. “Money can’t buy you happiness, though it will get you 2/3 of the way,” concludeert The Washington Post.

 

Bron: The Washington Post / The Economist Intelligence Unit, 2013

Emolanden

 

Enquêteur Gallup bevroeg mensen in 150 landen naar hun dagelijkse ‘emotionele ervaring’. Dit op basis van vragen als “Heb je gisteren veel gelachen?” of “Heb je gisteren iets interessants gedaan of iets geleerd?”. De Filippijnen rolde als meest emotionele natie uit de bus. De zwaar Katholieke inslag van het Aziatische land, al dan niet in combinatie met de nog steeds aanwezige Spaans-koloniale invloeden, verklaart dat wellicht. Singapore, Rusland en veel landen van de voormalige Sovjet-Unie blijken het meest stoïcijns. Niet toevallig dat in veel van die landen de consumptie van alcohol en sigaretten het hoogst ligt?

 

Bron: The Washington Post / Gallup

De grootste koffieleuten

 

Volgens cijfers van Chartsbin uit 2008 bedraagt de gemiddelde koffieconsumptie wereldwijd 1,3 kilogram per persoon per jaar. In westerse landen en zeker Europa ligt dat gemiddelde veel hoger. Vooral onze noorderburen blijken, met 8,4 kilogram per persoon per jaar, grote liefhebbers van het ‘bakkie pleur’. Uit een ander onderzoek, van Quartz.com, komen de Hollanders zelfs als ’s werelds grootste koffieleuten uit de bus. Gemiddeld werken ze dagelijks 2,4 koppen koffie weg. Wij Belgen doen nog niet eens één heel kopje: gemiddeld 0,981 kopje per dag, om precies te zijn.

 

Bron: Quartz, 2012 

De gulzigste theenippers

 

En hoe zit het met de theedrinkers? Zoals te verwachten zijn die alom vertegenwoordigd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar ’s werelds grootste theedrinkers blijken de Turken!

 

Bron: Quartz, 2014

Alcoholconsumptie in de wereld

 

De Russen spannen de kroon, maar ook in Europa laten we ons een natje goed smaken. Toch is het rapport van de World Health Organization (WHO), waarop de kaart werd gebaseerd, vooral bedoeld als waarschuwing. In 2012 waren er volgens de WHO 3,3 miljoen doden te betreuren als gevolg van overmatig alcoholgebruik.

 

Bron: The Independent / World Health Organization, 2005

De populairste alcoholische drank per land

 

Het zal je niet verbazen dat bier in de meeste landen het populairst is, behoudens typische ‘wijnlanden’ als Frankrijk en Italië. In Rusland gaat de voorkeur uit naar wodka.

 

Bron: World Health Organization, 2005

Kwaliteit van de gezondheidszorg

 

Onderzoeksbureau Numbeo laat zien hoe het wereldwijd met de kwaliteit van de gezondheidszorg is gesteld. Japan staat bovenaan met een zogenaamde Health Care Index van 87,07. In Honduras blijf je maar beter gezond, want het land in Centraal-Amerika scoort met slechts 16,11 het laagst. Van de Europese landen halen alleen Frankrijk en Denemarken de toptien (respectievelijk vierde en negende). België doet het ook zeker niet slecht: ons land scoort 77,86, goed voor een veertiende plek. Gedetailleerde informatie over de scores in ons land vind je hier.

 


Bron en interactieve kaart: Numbeo, januari 2015

In welke landen wordt het meest gerookt?

 

Vooral in Oost-Europa wordt er flink wat weggepaft, met Servië voorop (2.861 sigaretten per persoon per jaar). Uitzondering in die regio is Roemenië, waar sinds 1997 strenge en kennelijk effectieve anti-rookwetten van kracht zijn.

 

Bron: The Washington Post / World Lung Foundation / American Cancer Society, 2012

Jaarlijkse vleesconsumptie per persoon

 

Gemiddeld werkt één persoon jaarlijks bijna 42 kilogram vlees naar binnen. De meeste westerse landen doen naar nog wat schepjes bovenop; in België ligt de jaarlijkse vleesconsumptie op bijna 77 kilogram per persoon.

 

Bron en interactieve kaart: Chartsbin, 2012 (meetjaar 2009) 

Obesitas onder volwassenen

 

Dat veel Amerikanen te dik zijn, blijkt geen vooroordeel, maar een lijvig feit.

 

Bron: Harvard School of Public Health / World Health Organisation, 2008

De levenskwaliteit

 

Voor de zogenaamde The Quality of Life-index, keek het internationale verhuisbedrijf Movehub naar diverse factoren, zoals de veiligheid in een land, het niveau van de gezondheidszorg, de koopkracht en de huizenprijzen. Hier meer daarover.

 

Bron: Movehub, 2015

Waar verdien je het meest?

 

Movehub heeft nog meer interessante kaartjes gemaakt. Zo laat het onderstaande de verschillen in inkomen zien. Per land staat het gemiddelde netto-inkomen per maand aangegeven.

 

Bron: Movehub, 2015

Jong versus oud

 

“Investing in Young People” was afgelopen jaar het thema van World Population Day. Op onderstaande kaart is precies te zien waar de jonkies te vinden zijn. De kleuren geven het percentage aan van hoeveel procent van de bevolking jonger is dan 14 jaar. Nigeria heeft de jongste bevolking ter wereld: ongeveer de helft van de inwoners is er jonger dan 14. Het grote percentage jongeren geldt voor veel Afrikaanse landen, terwijl in onze contreien de vergrijzing juist toeslaat. In België is 17 procent onder de 14, in Duitsland zelfs slechts 13 procent. Op de tweede kaart scoren Duitsland, Italië en de meeste andere Europese landen dan ook wél hoog: deze toont het bevolkingspercentage van 60 jaar en ouder. Japan is, met 32 procent, de mondiale uitschieter.

 

Bron en interactieve kaart: Radio Free Europe/Radio Liberty / The World Bank World Development Indicators, 2013

 

Bron en interactieve kaart: Radio Free Europe/Radio Liberty / UN World Population Ageing Report, 2013

Er wonen meer mensen binnen deze cirkel dan daarbuiten

 

Yep, meer dan de helft van de wereldbevolking woont binnen die cirkel. Met vooral dank aan China (> 1,3 miljard inwoners) en India (> 1,2 miljard).

 

Bron: Mental Floss, 2014 

De wereld op zijn kop

 

Een zogenaamde ‘South Up’-wereldkaart, die in Australië wel eens gebruikt worden.

 

Bron: nnm.me

De oppervlaktes van de landen herschaald naar hun bevolkingsomvang

 

Cartogrammen zijn vaak wat vreemde kaarten omdat ze zijn vervormd op basis van kwantitatieve informatie. Reddit-gebruiker TeaDranks maakte een wereldkaart (in Microsoft Paint!) waarbij de omvang van de landen afhankelijk van het aantal inwoners. Eén vierkantje is gelijk aan 500.000 inwoners. Op de website Worldmapper vonden we al eens eerder zo’n kaart. De wereld ziet er op deze manier alleszins heel anders uit…

 

 


Bron: Reddit

 

Bron: Worldmapper.org

Europa als één land

 

The United States of Europe.

 

Bron: Imgur

Vegetatie

 

Als je van een boswandeling houdt, dan zit je in onze contreien zeker goed. De index, logischerwijs uitgedrukt in groene tinten, houdt rekening met de hoeveelheid bebossing/beplanting en de gezondheid ervan.

 

Bron: NASA Earth Observatory, februari 2015

Land en zee omgedraaid

 

Oftewel: 71 procent land, 29 procent water.

 

Bron: Imgur

De langste onafgebroken afstand op land

 

Dit kaartje toont de langste afstand die je kan lopen zonder een oceaan of ander groot water te hoeven oversteken. Hier geprojecteerd als rechte lijn; zie de link om de curve op Google Maps te zien.

 

Bron: Guy Bruneau – IT/GIS Consulting services, 2010

De Verenigde Staten op de maan gelegd

 

Mooi plaatje gemaakt door een gebruiker van de community Reddit. De Verenigde Staten zouden ongeveer 40 procent van de zichtbare maanoppervlakte in beslag nemen.

 

Bron: Geographictravels.com

Van de beschaving verwijderd

 

Deze kaart toont hoelang men moet reizen naar de dichtstbijzijnde stad met minstens 50.000 inwoners. Oftewel: hoe ver is men van alle beschaving verwijderd? Op sommige plaatsen toch nog heel ver, zo blijkt, ondanks alle hedendaagse transportmiddelen. De kaart werd samengesteld door de Europese Commissie in samenwerking met de Wereldbank en wel op basis van alle informatie die beschikbaar is over weg-, spoor- en riviernetwerken. Maar ook aspecten als hoogteverschillen en grenscontroles werden meegewogen. Uiteindelijk blijkt dat mensen in 90 procent van de gevallen altijd op minder dan 48 uur in een grote stad kunnen geraken. In onze contreien is de bereikbaarheid het grootst. De meest afgelegen plek op aarde is Tristan da Cunha – op de kaart slechts een stipje in het zuiden van de Atlantische Oceaan. Het vulkaaneiland telt 262 inwoners, die dankzij vee en visserij grotendeels zelf in hun behoeften kunnen voorzien.

 

Bron: Europese Commissie, 2010

De meest gefotografeerde plekken

 

Sightsmap is een kaart met kleurtjes die aangeven op welke locaties mensen de meeste foto’s maken. Daartoe baseert de tool zich op de data van Panoramio, de fotosite van Google. Zie ook dit artikel.

 

Bron en interactieve kaart: Sightsmap.com

De gelukkigste en minst gelukkige landen

 

In deze rangschikking, waarbij meerdere databronnen worden gecombineerd, staat België op nummer 30. Zwitserland scoort het hoogst.

 

Bron en interactieve kaart: Worldlifeexpectancy.com

De gelukkigste en minst gelukkige landen (2)

 

Nog een gelukskaart, nu gebaseerd op de Global Well-Being Index 2014 van Healthways. Daartoe werden 133.000 bevraagd over onder meer financiële, sociale en fysieke aspecten. Ook levensmotivatie (heb je een levensdoel?) werd meegewogen. In Panama blijkt men het gelukkigst te zijn: 61 procent van de inwoners is welvarend in drie of meer categorieën. Daarmee wijkt de kaart behoorlijk af van de van bovenstaande World Happiness Map, waarop Panama niet hoger dan 33 rankt. En doet België het op die kaart met een 30ste plek al niet florissant, bij Healthways halen we slechts een schamele 67ste plek. Qua financiën en leefomgeving zijn we best tevreden, maar op het gebied van gezondheid en levensmotivatie scoort ons land laag. Of zijn we gewoon niet snel tevreden?

 

Bron en meer data (pdf): Healthways, 2014

De meest en minst vredevolle landen

 

Elk jaar wordt de mate van vrede op aarde door de Global Peace Index (GPI) gemeten. Dat gebeurt op basis van de algemene veiligheid en beveiliging in de samenleving, de omvang van binnen- en buitenlandse conflicten en de mate van militarisering. Weinig verrassend komen Syrië en Irak in de editie van 2015 als minst vredevolle landen uit de bus. In de top-20 van meest vredevolle landen staan maar liefst vijftien Europese, met op nummer één IJsland, gevolgd door Denemarken en Oostenrijk. Over het algemeen is de wereld de afgelopen acht jaar minder vredig en veilig geworden, luidt de eindconclusie van de meting.

 

Bron: Global Peace Index, 2015

De meest en minst stressvolle landen

 

Op basis van zeven variabelen – aantal moorden, koopkrachtpariteit, inkomensongelijkheid, corruptie, werkloosheid, luchtvervuiling en de levensverwachting – compileerde Bloomberg onderstaande kaart van meest en minst stressvolle landen om in te wonen. Leven is het hardst in Nigeria, en het makkelijkst in Noorwegen. Hier vind je de top-74.

 

Bron en meer data: Bloomberg, 2015

Hoe corrupt is de wereld?

 

Corruptie in de publieke sector is in vele landen een levensgroot probleem. Het beschadigt één van de fundamenten van de democratie en de openbare orde, namelijk dat iedereen dezelfde rechten heeft. De jaarlijkse Corruptie Index van onderzoeksorganisatie Transparancy International baseert zich op anticorruptie-experts uit de publieke sector die per land informatie verzamelen. Elk van de 175 onderzochte landen krijgt een cijfer toegewezen dat gaat van 0 (enorm corrupt) tot 100 (heel eerlijk). Denemarken komt met een score van 92 het beste uit de bus, terwijl België het met 76 punten en een vijftiende ook behoorlijk doet. Geheel onderaan bungelen Soedan, Noord-Korea en Somalië. Maar ook Europese landen als Italië, Griekenland en Roemenië noteren slechte scores.

 

Bron en volledige lijst: Transparency International2014

De meest voorkomende doodsoorzaken

 

Niet de vrolijkste kaart in deze collectie, maar dat je het even weet. In België zijn hartaandoeningen doodsoorzaak nummer één. In Nederland longkanker.

 

 

Bron: Global Post / World Health Organization, 2014

Verkeers(on)veiligheid in Europa

 

Dat er op internet veelvuldig Russische filmpjes opduiken van accidentjes in het verkeer, is geen toeval. Enerzijds omdat Russen verzot zijn op dashcams, anderzijds omdat het er gewoon droevig gesteld is met de verkeersveiligheid. Kijk maar eens op onderstaande kaart. Rusland kleurt dieprood en ditmaal omdat het de top-10 aanvoert van Europese landen met naar verhouding het hoogste aantal dodelijke verkeersslachtoffers. 18,6 op 100.000 mensen, om precies te zijn. De rest van de top-10 bestaat geheel uit landen in Oost- en Zuidoost-Europa. In West-Europa is het dus een stuk veiliger op de wegen, al vinden we België, met naar schatting 8,10 doden op 100.000, ook niet echt goed uit de bus komen.

 

Bron en interactieve kaart: Radio Free Europe/Radio Liberty / World Health Organization / World Bank, 2014

Jaarlijks aantal moorden per 100.000 inwoners

 

Gelukkig kleurt deze kaart in onze contreien slechts heel licht roze. Het wereldwijde gemiddelde ligt op 9.83 per 100.000, dat van België 1.83, waarmee we voor West-Europese begrippen toch nog vrij hoog scoren. De kaart is gebaseerd op cijfers van tussen 2003 en 2009.

 

Bron en interactieve kaart: Chartsbin, 2010 

Jaarlijks aantal mensen die zelfmoord plegen

 

Interessant om deze kaart eens naast deze kaart van gelukkigste landen te leggen. En shocking om je te realiseren dat er elke veertig seconden iemand in de wereld overlijdt als gevolg van zelfmoord.

 

Bron en interactieve kaart: Chartsbin, 2010 (verschillende meetjaren) 

De gevaarlijkste landen voor jongeren

 

Deze kaart toont het aantal moorden op jongeren (< 20 jaar) per 100.000 inwoners.

 

 Bron: The Guardian / Unicef, 2014 (op basis van onderzoek in 2012)

De wereld achter de tralies

 

Deze kaart toont de gevangenispopulatie per 100.000 mensen. “An embarrassment to every American”, kopt The Washington Post.

 

Bron: The Washington Post / London School of Economics, 2014

Ongelijkheid tussen man en vrouw

 

Onderstaande kaart is gebaseerd op de zogenaamde Gender Inequality Index (GII) van het United Nations Development Programme. Hiertoe worden factoren geanalyseerd als de moedersterfte, het aantal posities van vrouwen in overheidsinstellingen en de arbeidsparticipatie. Hoe lager het getal, hoe hoger de gendergelijkheid. In Nederland is de ongelijkheid tussen man en vrouw het kleinst.

 

Bron: Time / Chartsbin / United Nations Development Programme, 2014 (op basis van onderzoek in 2012)

Landen waar homoseksualiteit illegaal is

 

Moeilijk voor te stellen, maar er zijn nog steeds landen waar homoseksualiteit illegaal is en bestraft wordt met gevangenis of zelfs met de dood. De mondiale holebifederatie ILGA bracht dit als volgt in kaart.

 

Bron: The Economist / ILGA, 2013 

Europa en homorechten

 

België is na Groot-Brittannië het Europese land waar de rechten van homoseksuelen het beste werden gerespecteerd. Holebifederatie ILGA-Europe gaf 49 Europese landen een score van 0 tot 100. De organisatie bekeek onder meer of het homohuwelijk in de landen wettelijk is en of er wetten bestaan tegen homofobie en discriminatie op de werkvloer.

 

Bron: De Standaard / ILGA-Europe, 2014

De populairste babynamen

 

Volgens de FOD Economie gaat Emma al jaren aan kop bij de populairste meisjesnamen in ons land. Louise en Elise volgden in 2012 respectievelijk op de tweede en derde plaats. Léa, de nummer één in het Waalse gewest, op vier. Lucas, Louis respectievelijk Noah waren in hetzelfde jaar de meest gegeven namen aan nieuw geboren jongens. Op nummer 4 de populairste Waalse jongensnaam: Nathan. Hieronder het plaatje voor gans Europa, plus een kaart van populairste jongensnamen wereldwijd.

 

Bron: Imgur / Reddit, 2013


Bron: VOX / Wikipedia, 2014

Achternamen in Europa

 

Zowel in Vlaanderen als in geheel België is Peeters de meest voorkomende familienaam, op de voet gevolgd door Janssens, Maes, Jacobs en Mertens. Dubois is de meest voorkomende achternaam in Wallonië. Hoe dat in de rest van Europa is, zie je hieronder.

 

Bron: Imgur / Reddit, 2013 

Hedendaagse schriftsystemen

 

In vrijwel alle westerse landen wordt het Latijnse alfabet gebruikt. Het meest gebruikte beeldschrift is tegenwoordig het Chinees.

 

Bron: Wikipedia, 2005 

Europeanen en hun talenkennis

 

De Eurobarometer-enquête 386 over de Europeanen en hun talen vond plaats in de lente van 2012. Bijna 27.000 mensen werden geïnterviewd in hun moedertaal. De meest gesproken moedertaal is het Duits (16 %), gevolgd door het Italiaans en het Engels (elk 13 %), het Frans (12 %), het Spaans en het Pools (elk 8 %). Op onderstaand kaartje zie je hoezeer de Europeanen, volgens de resultaten van de enquête, een woordje buiten de deur spreken.

 

Bron: Jakub Marian / Eurobarometer 386

De meest voorkomende geloofsovertuiging per land

 

Zie ook Wikipedia voor meer kaarten omtrent geloof en religie in de wereld.

 

Bron: Spiegel.de / Encyclopedia Britannica, 2003

De tweede grootste geloofsovertuiging per land

 

De islam heeft overduidelijk vaste voet aan Europese grond gekregen. In België is ongeveer 5 procent van de totale bevolking moslim, tegenover 58 procent rooms-katholiek.

 

Bron: Imgur / Infoplease, 2007

Verspreiding van het atheïsme

 

Ook atheïsten komen in de hemel, beloofde paus Franciscus vorig jaar. Om prompt door het Vaticaan gecorrigeerd te worden: “Ongelovigen gaan wel degelijk naar de hel.” Het zal de meeste atheïsten een zorg zijn. De ongelovigen, en dus de tot de hel gedoemden, blijken vooral in China, Japan, Tsjechië en Frankrijk te zitten.

 

Bron: The Washington Post / WIN/Gallup International, 2012 

De 26 nog steeds bestaande monarchiëen

 

In de monarchieën zoals wij die kennen, de constitutionele, heeft de monarch enkel nog een symbolische rol. Er bestaan echter ook nog 11 monarchieën waarin de vorst staatshoofd is en dus de politieke macht – deels, grotendeels of geheel – in handen heeft. Vijf daarvan zijn absolute monarchieën: Qatar, Brunei, Saoedi-Arabië, Swaziland en ook Vaticaanstad (uitleg). In deze staten is er een koning die kan regeren zonder gebonden te zijn aan wetten.

 

Bron: The Washington Post, 2013

Hoe gastvrij is men naar buitenlandse toeristen?

 

In lang niet alle landen word je als buitenlandse toerist met open armen ontvangen. Ergens diep verscholen in een rapport van het World Economic Forum zie je de wereld in kaart gebracht naar gastvrijheid. Volgens deze data zouden IJsland, Nieuw-Zeeland en Marokko de meest gastvrije landen voor toeristen zijn. In het algemeen scoren westerse landen (zoals ook Ierland, Canada en Oostenrijk) hoog op dit punt, evenals toeristische toevluchtsoorden als Thailand. Ook in België worden buitenlandse bezoekers meestal met een brede glimlach verwelkomd. In Rusland en China moet je niet al te zeer op vriendelijke gezichten rekenen.

 

Bron: The Washington Post / World Economic Forum, 2013 

Hoe veilig om naar toe te reizen?

 

Risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon stelt jaarlijks een ‘Terrorism & Political Violence Map’ op, bedoeld om ondernemingen raad te geven rond de risico’s voor terrorisme en politiek geweld. Een kaart die je echter ook als toerist kunt gebruiken om de veiligheid van landen in te schatten. In (West-)Europa zit je, behoudens Frankrijk een beetje, in de meeste landen wel safe. Dat geldt ook voor de VS, Canada en Oceanië. In de rest van de wereld is het helaas minder rooskleurig gesteld. Weinig verrassend is er vooral in Afrika en het Midden-Oosten sprake van een relatief grote kans op terroristische activiteiten.

 


Bron en interactieve kaart: Aon, 2015 

 

Ook de Canadese nieuwssite CBC stelde al eens een kaart samen waarop te zien is welke plekken je als toerist beter kan vermijden. Ze is gebaseerd op de reiswaarschuwingen die het Canadese Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uitgegeven in 2013. Het levert een vergelijkbaar plaatje op:

 

Bron en interactieve kaart: CBC, 2013 

De wereld in cupmaten

 

Klik voor een vergroting.

 

Bron: Targetmap, 2010 

Gemiddelde leeftijd van ‘de eerste keer’

 

De gemiddelde leeftijd waarop mensen voor de eerste keer vrijen is, berekend naar 44 landen, 18,4 jaar. In ons land is men er wat vroeger bij: gemiddeld 17,2 jaar. De cijfers dateren van 2005 en 2007, dus grote kans dat de gemiddelden intussen alweer wat lager liggen.

 

Bron en interactieve kaart: Chartsbin, 2007 

De populairste sport per land

 

Als het de favoriete sport betreft, kleurt een groot deel van de wereld eensgezind groen.

 

Bron: Imgur

Aantal zonne-uren per jaar – Europa vs. Verenigde Staten

 

Voor zonnestralen zitten we kennelijk niet op het juiste continent.

 

Bron: Imgur, 2013

De best verkopende automerken in Europa

 

Volkswagen en Skoda domineren de Europese automarkt, op afstand gevolgd door Fiat en Renault.

 

Bron: Imgur / The Truth About Cars / Bob Flavin, 2014

Werkloosheid in Europa

 

Er zijn vele van dit soort kaarten, maar deze staat je toe om in te zoomen op regionaal niveau. Ontdek daardoor bijvoorbeeld de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië, tussen West- en Oost-Duitsland, en tussen Noord- en Zuid-Italië.

 

Bron: Eurostat, 2013

Europa 20x opgedeeld naar vooroordelen

 

De Bulgaarse ontwerper Yanko Tsvetkov leverde intussen twee edities af van zijn Atlas of Prejudice. Je hebt vast al eens enkele van zijn hilarische landkaarten gezien, zoals deze reeks, die laat zien hoe Europeanen volgens hem over elkaar denken. In zijn tweede atlas toont Tsvetkov hoe Europa verdeeld kan worden in bijvoorbeeld noord en zuid, en oost en west. Eén, verenigd, Europa lijkt verder weg dan ooit…

 

Bron: Imgur / Atlas of Prejudice, 2014

Handig: alle vooroordelen op één kaart!

 

Artiest Martin Vargic deed er een half jaar over om deze giga-wereldkaart van vooroordelen te maken. 6659 x 4462 pixels groot is ie, dus het inladen duurt even, maar dan heb je ook wat.

 

Bron: Deviantart.net

Internetgebruik in de wereld

 

Deze kaart bevat twee lagen van informatie: de absolute omvang van de online populatie per land (uitgedrukt in geografische omvang) en het percentage van de totale bevolking dat online toegang heeft (uitgedrukt in kleur – in België bedraagt dat 82 procent). Zie ook dit artikel.

 

Bron: Oxford Internet Institute / The World Bank, 2013 

De populairste websites per land

 

Dezelfde kaart als de voorafgaande, maar op deze is elk land voorzien van een kleurtje dat de meest bezochte website in het land aanduidt. Die gegevens komen van websiteranker Alexa en zijn van augustus 2013.

 

Bron: Oxford Internet Institute / Alexa, 2013

Hoe Facebook ons met elkaar verbindt

 

Bekend plaatje dat Mark Zuckerberg vorig jaar op zijn Facebook-pagina plaatste. Het toont hoe men in de wereld met elkaar verbonden is door middel van Facebook-vriendschappen. In 2010 maakte een stagiair van Facebook ook al eens zo’n kaart. Hier kan je de twee kaarten met elkaar vergelijken. Wat opvalt is de opmars van Facebook in India, Afrika en Zuid-Amerika. En het ‘zwarte gat’ China, waar het sociale netwerk nog steeds geblokkeerd wordt.

 

Bron: Facebook / The Daily Mail, 2013

De aantrekkelijkste Europeanen (Reddit-poll)

 

Communitysite Reddit, sectie /europe/, hield in 2013 een enquête onder haar members. In Zweden blijken in de perceptie van velen de meeste hotties te wonen.

 

Bron: Imgur / Reddit, 2013

De minst favoriete Europese landen (Reddit-poll)

 

Met een héél klein landje als overtuigende winnaar.

 

Bron: Imgur / Reddit, 2013

De favoriete Europese landen (Reddit-poll)

 

Jawel, het land van bier, worst en Merkel blijkt veel sympathie op te wekken.

 

Bron: Imgur / Reddit, 2013 

De geschiedenis van de migratie per land

 

Mooi dit! Een interactieve kaart die per land de historie van de immigratie en emigratie toont. Dit op basis van cijfers van de Wereldbank uit 2010. Kiest eerst Inward of Outward en vervolgens het land van jouw keuze. Elk bolletje vertegenwoordigt een groep migranten uit of naar een bepaald land.

 

Bron: International Organisation for Migration, 2015 / World Bank, 2010 

Het wereldwijde luchtverkeer gedurende 24 uur

 

Dit plaatje, gemaakt op basis van deze video, genomen door een satelliet, toont alle luchtverkeer ter wereld gedurende 24 uren. Onderaan schuift het zonlicht op van oost naar west. De Noord-Atlantische vliegroutes zijn duidelijk zichtbaar: een verkeersstroom van de VS naar Europa tijdens onze ‘nacht’ en eentje van Europa naar de VS wanneer het bij ons middag is.

 

Bron: AirTraffic LIVE, 2008.

Landen van groot naar klein

 

Wat nou als je alle landen van de wereld naast elkaar legt, als ware het puzzelstukjes, van groot naar klein – qua landoppervlakte? Dan moet je nog goed gaan zoeken om België te vinden!

 

Bron: Jason Davies

Vrolijk kerstfeest in alle Europese talen

 

God jul, Mutlu Noeller, Buon Natale, oftewel: vrolijk kerstfeest!

 

Bron: Jakub Marian, 2014

Tot slot: wist je dat de wereldkaart zoals die meestal wordt getekend allesbehalve accuraat is? Door een bolvormig object op een kaart weer te geven, moeten de makers projecties hanteren en daardoor ontstaat een vervorming van de werkelijkheid. In deze verrassende video zie je hoe dat uitpakt.

 

Laatste reacties